Rock je slušná muzika
Vysílací studio: +420 725 844 424
U.D.O.
I Gave As Good AS I Get
Kamil Dráb
Rockový dopoledne

ROCK pořady

Od rána až do noci slušnej rock