Rock je slušná muzika
Vysílací studio: +420 725 844 424
Tublatanka
Pravda víťazí
Marotha a Drtina
Rockový ráno

ROCK pořady

Od rána až do noci slušnej rock